Salgsvilkår 

 

1. Avtalen

    

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

   

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

   

2. Partene

  

Selger er 

Ganh AS 

Strømsveien 77D  

2010 Strømmen

post@ganh79.no

Tlf. 465 05 779

Org.nr. 922394261

betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

    

3. Pris

     

Alle priser vises i Norske kroner og er inkludert MVA. I handlekurven ser du totalprisen inkludert alle avgifter.

   

4. Avtaleinngåelse

    

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

   

5. Betaling

 

Kjøperen kan betale med Vipps, Visa eller Mastercard. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

          

6. Levering

 

Kjøperen kan velge mellom å hente bestillingen selv i restauranten, eller betale for hjemlevering. Uansett om kjøperen velger hent selv eller levering, tar det opptil 3 timer før kjøperen har fått levert maten.

 

7. Ansvarsfraskrivelse

 

Selgeren er ikke ansvarlig for tap eller skade av hvilken som helst art som skyldes innholdet i nettsidene våre. Selgeren er ikke ansvarlig direkte eller indirekte skade, uteblitt fortjeneste eller for annet tap som skyldes at informasjonen publisert på nettstedet er feil, vises eller presenteres på feil måte eller helt uteblitt på grunn av feil fra oss eller andre forhold. Dette gjelder også der nettstedet er ute av funksjon for kortere eller lengre tid uansett om dette skyldes tekniske årsaker, annen feil på din enhet eller andre forhold.

 

8. Angrerett

 

Angreretten gjelder ikke når du kjøper ferske varer som mat. Men kontakt oss på telefon +47 465 05 779 eller på e-post: post@ganh79.no ved spørsmål rundt angrerett.

 

9. Bestillinger

 

Vi tar ikke ansvar for redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot til det opprinnelig bestilte hente- eller leveringstidspunkt.

 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter

 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi selgeren melding om at du vil påberope deg mangelen. Selgeren vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. 

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

 

Varer som ikke blir hentet på et av Ganh AS sine utleveringssted, her under alle Ganh sine avdelinger i Norge blir belastet med bestilt beløp. 

 

12. Avbestilling

 

Når bestillingen er sendt, kan den ikke endres eller avbestilles. Fjerning av ingredienser reduserer ikke prisen. Endring av ingredienser belastes i henhold til gjeldende prisliste.

 

13. Personopplysninger

 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene blir brukt kun i forbindelse med ordren, og vil bli slettet etter et par dager. 

 

14. Konfliktløsning

 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukerradet.no. Ganh AS vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.